KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA KATODNA ZAŠTITA OBJEKATA

Kompanija TECHART d.o.o. je specijalizovana za poslove katodne zaštite čeličnih i armirano-betonskih objekata od korozije. Naš tim stručnjaka ima 35 godina iskustva u oblasti katodne zaštite.

TECHART d.o.o.  rešenja su primenljiva za: cevovode, rezervoare, brodske dokove, armirano betonske konstrukcije itd. odnosno sve metalne objekte u kontaktu sa elektro provodnom sredinom i armirano betonske objekte.
Kompanija TECHART d.o.o. : projektuje, proizvodi, ugrađuje i održava sisteme katodne zaštite.

TECHART d.o.o. poseduje sertifikat ISO9001 za katodnu zaštitu.

NAŠI KLIJENTI

sr_RSSR