KATODNA ZAŠTITA

TECHART REŠENJE

Korozija je kompleksan fenomen jer je najčeće izazvana jednovremenim uticajem više faktora.

Najefikasnija mera za sprečavanje korozije je katodna zaštita.  Katodna zaštita je regulsana brojnim standardima poput: EN ISO 15257, EN 12954, ISO 15589-1, EN 12696, EN 13509, EN 50162 itd.

Primena predmetnih standarda omogućava efikasnu zaštitu od korozije.  Katodna zaštita se može primeniti na nove objekte gde sprečava pojavu korozije a može se primentiti i na postojeće objekte gde je korozija već prisutna čime se zaustavlja dalja korozija i propadanje objekta.

Katodna zaštita se kao mera za zaustavljanje korozije i produženje radnog veka objekta može primeniti na sve arimirano-betonske objekte i metalne konstrukcije koju su kontaktu sa elektroprovodnom sredinom poput: tla, betona, vode i vodenih rastvora.

U praksi, najčešća primena katodne zaštite je za sledeće objekte:

♦ podzemni ili podvodni metalni cevovodi;

♦ čelični rezervoari;

♦ čelična pristaništa, dokovi, pretakališta, ustave, stubovi;

♦ armiranobetonske konstukcije: rashladni tornjevi, dimnjaci, šipovi, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, fabrike vode, mostovi, saobraćajnice, garaže, tuneli, zgrade raznih namena, hidrotehničke konstrukcije…

KATODNA ZAŠTITA ZA ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE

Katodna zaštita se kao mera za zaustavljanje korozije i produženje radnog veka objekta može primeniti na sve armirano-betonske konstrukcije bilo da su ukopane, potopljene ili su izložene vazduhu.
Oblast katodne zaštite za armirano betonske konstrukcije je regulisana standardom: EN 12696 – Katodna zaštita čelika u betonu.
Ispunjenost kriterijuma predmetnog standarda garantuje zaustavljanje korozije, čime se sprečava pojava oštećenja poput otpadanja betona, smanjenja poprečnog preseka armature i smanjenja stabilnosti konstrukcije.
Katodna zaštita armiranog i prenapregnutog betona je tehnički i ekonomski opravdana,  jer produžava radni vek za više decenija pri čemu su smanjeni troškovi održavanja.

Sistem katodne zaštite za armirani beton se sastoji od anoda, stanice katodne zaštite, sistema za praćenje rada i kablovskih veza.

KATODNA ZAŠTITA MOŽE DA SE PRIMENI NA NOVE KONSTRUKCIJE U FAZI IZGRADNJE I NA POSTOJEĆE OBJEKTE  GDE JE KOROZIJA VEĆ PRISUTNA .

U slučaju  primene katodne zaštite na postojeće objekte, postoje dodatni troškovi na izradi pristupa delu konstrukcije i pratećih građevinskih radova. Gustina potrebne zaštitne struje je veća ako je korozija već prisutna.

Pri izradi sistema katodne zaštite na nove konstrukcije, anode, sistem za praćenje rada i kablovske veze se postavljaju na armaturu pre izlivanja betona.  Gustina potrebne zaštitne struje je daleko manja na novim konstrukcijama. Troškovi katodne zaštite su manji ako se sistem katodne zaštite ugradi u fazi izgradnje objekta.

Postoji više anodnih sistema koji se mogu primeniti u zavisnosti od zahtevanog radnog veka anoda i ograničavajućih faktora okoline i same konstrukcije.

MERENJE I PRAĆENJE KOROZIJE

Merenje parametara merodavnih po predmetnim standardima kao i praćenje radnih parametara sistema katodne zaštite omogućava verifikaciju ispunjenosti kriterijuma zaštite i daje pravovremenu informaciju operateru.

Sistemi za merenje i praćenje rada mogu biti automatizovani i povezani na sisteme za daljinski prenos podataka.

DALJINSKO OČITAVANJE

Sistem za praćenje korozije se može nadograditi sistemom za daljinsko očitavanje podataka. Konekcija može biti bazirana na GSM/GPRS. Daljinsko praćenje korozije je nepohodno kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju da je objekat ugožen.

EKONOMSKA OPRAVDANOST ZAŠTITE OD KOROZIJE

Troškovi održavanja objekata su očigledno smanjenji ako se izbegnu štete od korozije.
Primena katodne zaštite je potpuno opravdana kako za nove tako i za stare objekte, jer se ovim sistemom potpuno zaustavlja dalja korozija i produžava se period eksploatacije za više decenija.

sr_RSSR