GSM MERNO MESTO TE-RMU

image42

PRIMENA: Uređaj TE-rmu ugrađuje se duž trase za potrebe merenja potencijala katodne zaštite. U slučaju da se kontektuje sa korozionom sondom TE-ERC može da meri i parametre korozije.

MERENJE I PRAĆENJE PARAMETARA:
– TE-RMU vrši očitavanje sledećih veličina:
– Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuće struje) – Idc ;
– Intezitet naizmenične korozione struje – Iac;
– Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 – Uc;
– Vrednost indukovanog napona na cevovodu – Uac;
– Brzina korozije na cevovodu – Vcorr;
– Gustina jednosmerne korozione struje (lutajuće struje) – Jdc;
– Gustina naizmenične korozione struje (indukovane) – Jac;

TE-RMU šalje alarmne poruke za sve merene veličine u slučaju da merenje odstupa od zadatih granica;

KOMUNIKACIJA:
– daljinski: GSM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
– napajanje: solarno
opseg: Idc(0-20A), Iac (0-5A), Uac (0-50V), Vcorr(0-20000μm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2); Uc =(-5000; 0mV)
– konekcije: solarni panel, štićeni objekat, referentna elektroda Cu/CuSO4, koroziona sonda TE-ERC,
– kućište, solarni panel i antena su prema zahtevu naručioca.

sr_RSSR