PREMANENTNA REFERENTNA ELEKTRODA Cu/CuSO4

image37

PRIMENA: Koristi se kao referentna tačka za merenje potencijala cevovoda. Ukopava se pored cevovoda i ne zahteva dopunjavanje.
Po zahtevu isporučuje se u vreći sa aktivatorom.

sr_RSSR