STANICA KATODNE ZAŠTITE SA RUČNOM REGULACIJOM SKZ-R

image34

PRIMENA: Za nametanje zaštitnog potencijala cevovodu i sprečavanje korozije. Primenjuje se u zonama bez lutajućih struja i sa relativno malim osilacijama vlažnosti tla.

MERENJE I PRAĆENJE PARAMETARA:
Vrednost izlaznog napona i struje sa stanice – Uizl, Iizl;

UPRAVLJENJE:
manuelno preko grebenastih prekidača

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
napajanje: 220V;
opseg: Uizl (0-50V), Iizl(0-40)A
konekcije: štićeni objekat, napojni kabl, anodno ležište, uzemljenje;

sr_RSSR