SISTEM ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE STANICAMA KATODNE ZAŠTITE I OČITAVANJE PARAMETARA KOROZIJE TE-RCC

shutterstock_187245494

TE-RCC (techart remote corrosion control) za upravljanje stanicama i merenje i očitavanje: potencijala katodne zaštite, inteziteta i gustine korozionih struja (AC i DC), indukovanog napona na cevi, brzine korozije, izlaznih veličina stanice (napon , struja), stanje vrata i stanje napajanja 220V.

Sistem ima alarme za sve merene veličine i prateći SCADA softver za daljinsko upravljanje.

Sistem TE-RCC sačinjavaju:

– merna mesta duž trase za merenje potencijala cevi, indukovanog napona, korozionih struja i brzine korozije (TE-RMU, referentna elektroda Cu/CuSO4 i koroziona sonda TE-ERC)

– sve stanice katodne zaštite, prisilne drenaže, kombinovane zaštitine stanice koje su opremljene sa uređajima TE-RCU

– SCADA aplikacija TE-RCC-CONTROL ROOM za upravljanje svim stanicama i za očitavanje svih mernih mesta.

Prikaz SCADA aplikacije može biti geokodirana mapa terena ili tabelarni prikaz svih stanica katodne zaštitei svih mernih mesta.

Preko softvera se vrši programiranje stanica i mernih mesta, tj. definisanje: zaštitnog potencijala i graničnih vrednosti za sve merene veličine.

sr_RSSR