PROIZVODI

LISTA OPREME I MATERIJALA KATODNE ZAŠTITE:

♦ AUTOMATSKA STANICA KATODNE ZAŠTITE -ASKZ

♦ STANICA KATODNE ZAŠTITE SA RUČNOM REGULACIJOM SKZ-R

♦ FERO-SILICIJUMSKE ANODE

♦ MAGNEZIJUMSKE ANODE

♦ PREMANENTNA REFERENTNA ELEKTRODA Cu/CuSO4

♦ GSM MERNO MESTO TE-RMU

♦ KOROZIONA SONDA TE-ERC

♦ KOKSNI GRANULAT

♦ MERNI STUB

♦ OČITAVANJE PARAMETARA KOROZIJE TE-RCC

sr_RSSR