STANICA KATODNE ZAŠTITE SA AUTOMATSKIM ODRŽAVANJEM POTENCIJALA – ASKZ

PRIMENA:

 • Automatski održava potencijal katodne zaštite na zadatoj vrednosti;
 • Drenaža lutajućih struja;

MERENJE I PRAĆENJE PARAMETARA:

Stanica je opremljena mernim i telekomunikacionim blokom (uređaj TE-RCU/SCR) za daljinsko očitavanje sledećih veličina:

 • Vrednost izlaznog napona i struje sa stanice – Uizl, Iizl;
 • Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuće struje) – Idc ;
 • Intezitet naizmenične korozione struje (indukovane) – Iac;
 • Intezitet povratne jednosmerne struje – Ip;
 • Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 – Uc;
 • Vrednost indukovanog napona na cevovodu – Uac;
 • Brzina korozije na cevovodu – Vcorr;
 • Gustina jednosmerne korozione struje (lutajuće struje) – Jdc;
 • Gustina naizmenične korozione struje (indukovane) – Jac;
 • Stanje napajanja 220V;
 • Stanje vrata: otvorena/zatvorena;
 • Alarmne poruke za sve merene veličine u slučaju da merenje odstupa od zadatih granica;
 • Alarmne poruke za nestanak napajanja i otvorena vrata.

UPRAVLJENJE I KOMUNIKACIJA:

 • daljinski: GSM/GPRS ili radio 868MHz
 • manuelno: usb ulaz za PC/Lap top ili preko tastature

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • napajanje: 220V;
 • opseg: Uizl (0-50V), Iizl(0-40A), Idc(0-20A), Iac (0-5A), Ip (0-100A), Uac (0-50V),
  Vcorr(0-20000μm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2); Uc =(-5000; 0mV);
 • konekcije: napojni kabl, anodno ležište, štićeni objekat, šina, referentna elektroda Cu/CuSO4, koroziona sonda TE-ERC, uzemljenje;
 • kućište je prema zahtevu naručioca
sr_RSSR