USLUGE

LISTA TECHART USLUGA KATODNE ZAŠTITE

TERENSKA MERENJA

♦ lociranje i evaluacija defekta izolacije na podzemnim čeličnim cevovodima;

♦ lociranje galvanskih kontakta podzemnog cevovoda sa drugim metalnim objektima;

♦ istraživanje CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY – CIPS;

♦ istraživanje DC voltage gradient- DCVG

♦ istraživanje PIPELINE CURRENT MAPPING – PCM

♦ merenje električne otpornosti tla;

♦ snimanje lutajućih struja;

♦ merenje debljne zida čeličnih cevi;

♦ ispitivanje ugroženosti arimirano-betonskih konstrukcija od korozije;

♦ ispitivanje arimirano-betonskih konstrukcija za potrebe izrade projekta katodne zaštite;

IZVOĐENJE RADOVA

♦ isporuka i ugradnja opreme i materijala za katodnu zaštitu;
♦ puštanje u rad;
♦ verifikacija ispunjenosti kriterijuma standarda;
♦ izvođenje pratećih građevinskih radova;

PROJEKTOVANJE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE

♦ projektovanje sistema sa nametnutom strujom;
♦ projektovanje sistema sa galvanskim anodama;
♦ analiza i revizija projektnih rešenja;

ODRŽAVANJE SISTEMA

♦ kontrolna merenja u cilju verifikacije ispunjenosti kriterijuma standarda
♦ izrada izveštaja o izvršenom pregledu;
♦ izrada predmera i predračuna za potrebne popravke;
♦ nabavka rezervnih delova
♦ izvođenje radova na popravkama sistema katodne zaštite

DALJINSKO UPRAVLJANJE, MERENJE I OČITAVANJE:

♦ Daljinsko očitavanje podataka za stanica katodne zaštite i mernih mesta;
♦ Arhiviranje očitanih vrednosti;
♦ Izrada periodičnih izveštaja;
♦ Povezivanje sistema katodne zaštite na kompanijsku skadu klijenta;
♦ Ažuriranje softvera;
♦ Izrada novih softverskih rešenja na zahtev naručioca;

sr_RSSR